Jelena Šalinić

Rođena je 1976. godine u Kraljevu.
Srednju umetničku školu "Đorde Krstić" završila je u Nišu kao đak generacije.
Na Fakultetu likovnih umetnosti (odsek slikarstvo, Beograd) diplomirala je 2000. godine u klasi profesora Anđelke Bojović, proglašena je za studenta generacije. Magistrirala je 2003. godine kod istog profesora.
Zaposlena kao asistent na predmetu crtanje i slikanje, na Filološko-Umetničkom fakultetu u Kragujevcu (FILUM).
Član je ULUS-a od 2001. godine